Eurovitegroup investeert in de toekomst

Veiligheid staat altijd voorop

Zoals het bekende gezegde luidt: een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk om gemaakte afspraken op het gebied van veiligheid altijd na te komen. Wij als Eurovitegroup gebruiken een filmpje van Shanks Nederland B.V. om dat nog eens te benadrukken. Veiligheid staat altijd voorop en daarover maken we samen afspraken.

De Eurovitegroup streeft in dat kader naar een herkenbaar en realiseerbaar Arbo & Veiligheidsbeleid. Dat betekent goed en veilig werken, vanuit een nette basis en een dagelijks schone werkplek; op kantoor, in onze auto's, in onze vrachtwagens, in onze bussen en in onze magazijnen en onze productie.

Wij verrichtten tijdig en preventief onderhoud en we werken in helder beschreven werkprocessen en protocollen die helpen bewaken, borgen en bijhouden.

De Eurovitegroup laat periodiek keuren en inspecteren en geeft Topdown het goede voorbeeld: als Directie, als Management en als Teamleiding. Met als doel dat ook vanaf de werkvloer: Bottum up, net zo te laten werken.

We willen dat er georganiseerd, netjes en veilig gewerkt wordt.

Investeren in de toekomst

Een belangrijk speerpunt van de Eurovitegroup naast veiligheid is duurzaamheid. Want ook wij gaan voor een groenere en gezonder toekomst. Dit doen we door rekening te houden met onze medewerkers, maar zeker ook met het milieu en met de maatschappij.

Om dat in de praktijk ook waar te maken streven we ook naar praktische en operatieve doelen;

  • Optimalisatie van ons afvalmanagement (o.a. door recycling)
  • Minder energie verbruik
  • Digitale communicatie (paperless)
  • Gezondere én veiliger werkomgeving (minder stof en geluid)
  • Scholing en voorlichting door training en ontwikkeling. Ook op het gebied van voeding, gezondheid en bewustwording
  • Maatschappelijke ondersteuning; hierbij richten we ons ook op initiatieven en resultaten omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op deze manier werkt de Eurovitegroup samen met haar medewerkers aan een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

De Eurovitegroup staat voor duurzaamheid, weerbaarheid, innovatie en rentabiliteit. Als dat lukt dan kunnen we samen gaan we voor een groenere en gezonder toekomst!

© All rights reserved