Eurovitegroup investeert in de toekomst

Veiligheid staat altijd voorop

Zoals het bekende gezegde luidt: een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk om gemaakte afspraken op het gebied van veiligheid altijd na te komen. Wij als Eurovitegroup gebruiken daarbij o.a. een filmpje van Shanks Nederland om dat nog eens visueel te benadrukken. Veiligheid staat bij de Eurovitegroup voorop en daarover maken we samen afspraken.

De Eurovitegroup streeft in dat kader naar een herkenbaar en realiseerbaar Arbo & Veiligheidsbeleid. Dat betekent goed en veilig werken, vanuit een nette basis en een dagelijks schone werkplek; op kantoor, in onze auto's, in onze vrachtwagens, in onze bussen en in onze magazijnen en onze productie.

Wij verrichtten tijdig en preventief onderhoud en we werken in helder beschreven werkprocessen en protocollen die helpen bewaken, borgen en bijhouden.

De Eurovitegroup laat periodiek keuren en inspecteren en geeft Topdown het goede voorbeeld: als Directie, als Management en als Teamleiding. Met als doel dat ook vanaf de werkvloer: Bottum up, net zo te laten werken.

We willen dan ook dat er georganiseerd, netjes en veilig gewerkt wordt.

Investeren in de toekomst

Een speerpunt van de Eurovitegroup naast veiligheid is duurzaamheid. Want ook wij gaan voor een groenere, duurzamer en gezonder toekomst. Dit doen we door rekening te houden met onze medewerkers, maar zeker ook met het milieu en met de maatschappij.

Om dat ook in de praktijk waar te maken streven we naast duurzaamheid op de langere termijn ook naar naar praktische en meer operationeel gerichte korte termijn doelen. Dat doen we o.a. door;

  • Optimalisatie van ons afvalmanagement (o.a. door recycling)
  • Minder energie verbruik door innovatie (ledverlichting en zonnepanelen)
  • Digitaler communicatie (paperless)
  • Gezonder én veiliger werkomgeving (minder stof en geluid)
  • Scholing en voorlichting door training en ontwikkeling. Ook op het gebied van voeding, gezondheid en bewustwording
  • Maatschappelijke ondersteuning waarbij we ons vooral richten op initiatieven omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen en community support.

De Eurovitegroup werkt samen met haar medewerkers aan een maatschappelijk verantwoorde onderneming en staat voor duurzaamheid, weerbaarheid, innovatie en rentabiliteit. Als dat lukt dan kunnen we samen gaan we voor een groenere, duurzamer en gezonder toekomst!

© All rights reserved